Zákaznícka karta

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Zákaznícku kartu „party town“ si môžete založiť za jednorazový poplatok 1,-EUR s DPH pri uskutočnení nákupu v akejkoľvek sume v sieti predajní „party town“. Riadne vyplnený a podpísaný registračný formulár odovzdáte zamestnancovi „party town“, ktorý formulár doplní o jedinečný kód Zákazníckej karty „party town“ a obratom Vám kartu odovzdá. Zákaznícka karta je platná, účinná a môžete jej prostredníctvom využívať pri nákupe výhody od okamihu jej získania, pričom si ich môžete uplatniť už na nákup, počas ktorého ste Zákaznícku kartu „party town“ registráciou získali.

VÝHODY Zákazníckej karty

ZĽAVA 3% neakciového tovaru bez obmedzenia minimálnou hodnotou nákupu.

Držiteľ karty bude mať v určenom období na vybraný sortiment NIŽŠIU CENU ako nezaregistrovaný zákazník, o čom bude informovaný prostredníctvom e-mailových správ, facebook fanúšikovskej stránky www.facebook.com/partytownsk a ďalších informačných kanálov.

Zákazník disponujúci Zákazníckou kartou „party town“ bude na základe zadaných údajov INFORMOVANÝ o špeciálnych bonusoch, novinkách, podujatiach a súťažiach určených zákazníkom „party town“ atď.

Zľavy vyplývajúce pre držiteľov Zákazníckej karty „party town“ sa nevzťahujú na nákupy prostredníctvom internetového obchodu www.partytown.sk.

PODMIENKY pre držiteľov Zákazníckej karty

Držiteľom Zákazníckej karty sa môže stať plnoletá osoba. Osobné údaje v registračnom formulári musia byť čitateľné a úplné, v prípade zmien tieto písomne oznámené. Podpisom na registračnom formulári dáva zákazník časom neurčený súhlas spoločnosti PARTY TOWN, s. r. o. a jej zmluvným obchodným partnerom na spracovanie, uchovávanie a použitie svojich osobných údajov (v súlade so Zákonom č. 128/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení) a na zasielanie informatívnych a marketingových správ na zadanú e-mailovú adresu a číslo mobilného telefónu. Uplatnenie si zľavy vyplývajúcej pre držiteľa Zákazníckej karty zo súvisiacich podmienok jej použitia nie je možné spätne na už zrealizovaný a uhradený nákup.

Žiadosť o zrušenie registrácie je možné podať s odovzdaním Zákazníckej karty, pričom na administratívne spracovanie žiadosti je prevádzkovateľom vyhradená doba tridsiatich kalendárnych dní.

Spoločnosť PARTY TOWN, s. r. o. si vyhradzuje právo neakceptovať Zákaznícke karty „party town“ javiace znaky pozmeňovania alebo poškodenia, kedykoľvek upraviť tieto všeobecné podmienky alebo ukončiť platnosť Zákazníckych kariet. O zániku projektu Zákazníckych kariet by boli ich držitelia s časovým predstihom upovedomení prostredníctvom dostupných informačných kanálov.

Každá Zákaznícka karta má jedinečný kód viažuci sa ku konkrétnemu registračnému formuláru, tým pádom je neprenosná.

V prípade doplňujúcich otázok sme vám k dispozícii na adrese: info@partytown.sk.

Všeobecné podmienky registrácie a používania Zákazníckej karty „party town“ sú platné a účinné od 1.1.2017