Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy a vymedzujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a zákazníkom v rámci prevádzkovania internetového obchodu „partytown.sk“.

Predávajúcim je spoločnosť: PARTY TOWN, s. r. o., so sídlom Petzvalova 3372/33, 010 15 Žilina, IČO : 46 273 468, IČ DPH: SK2023318495, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 55163/L.

Zákazníkom je návštevník internetových stránok na adrese www.partytown.sk, ktorý prostredníctvom systému odoslal riadnu objednávku.

Tovarom sa rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu na adrese http://www.partytown.sk/.

Cenotvorba a špeciálne marketingové akcie vzťahujúce sa k predmetnému internetovému obchodu www.partytown.sk  sú nezávislé od cenotvorby kamenných predajní prevádzkovaných pod logom a značkou „party town“.

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu „partytown.sk” sú platné v znení uvedenom na adrese  www.partytown.sk v čase odoslania objednávky zákazníkom. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a že s nimi bez výhrad súhlasí.