Obchodné podmienky

Práva a povinnosti počas nakupovania na partytown.sk

Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy a vymedzujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a zákazníkom v rámci prevádzkovania internetového obchodu „partytown.sk“.

Predávajúcim je spoločnosť: PARTY TOWN, s. r. o., so sídlom Petzvalova 3372/33, 010 15 Žilina, IČO : 46 273 468, IČ DPH: SK2023318495, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 55163/L.

Zákazníkom je návštevník internetových stránok na adrese www.partytown.sk, ktorý prostredníctvom systému odoslal riadnu objednávku.

Tovarom sa rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu na adrese http://www.partytown.sk/.

V zmysle Zákona o štátnej kontrole v znení platných noviel je orgánom dozoru, ktorému činnosť predmetného internetového obchodu podlieha, Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj na adrese ul. Predmestká 71, 011 79 Žilina.

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu „partytown.sk” sú platné v znení uvedenom na adrese  www.partytown.sk v čase odoslania objednávky zákazníkom. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a že s nimi bez výhrad súhlasí.