Ochrana osobných údajov

Aby ste sa u nás cítili bezpečne…

Ako predávajúci sa zaväzujeme chrániť Vaše osobné údaje v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 136/2014 Z.z. (úplne znenie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niekotrých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.).
Poskytnutím Vašich osobných údajov dávate súhlas k ich spracovaniu na dobu neurčitú, no tieto údaje sú požadované len v rozsahu nevyhnutnom na evidenciu a správne zrealizovanie Vašich objednávok, evidenciu v rámci obchodného vzťahu medzi spoločnosťou PARTY TOWN, s. r. o. a Vami ako zákazníkom.

Osobné údaje zákazníkov nie sú poskytnuté iným subjektom, s výnimkou spoločností, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne zrealizovanie objednávky – jedná sa predovšetkým o zasielateľské služby.

Zaregistrovaný zákazník je pri opätovnej realizácii internetovej objednávky aktualizovať prípadné zmeny svojich osobných údajov zaregistrovaných v databáze zákazníkov. V prípade, že zákazník oneskorene zabezpečí aktualizáciu osobných údajov, spoločnosť nepreberá zodpovednosť za škody vzniknuté oneskoreným oznámením alebo neoznámením zmeny osobných údajov.