Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 136/2014 Z.z. (úplne znenie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niekotrých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.).
Poskytnutím vašich osobných údajov dávate súhlas k ich spracovaniu na dobu neurčitú.
Tieto údaje sú požadované len v rozsahu nevyhnutnom na evidenciu a správne zrealizovanie vašich objednávok a evidenciu v rámci obchodného vzťahu medzi spoločnosťou a zákazníkom.
Osobné údaje zákazníkov nie sú poskytnuté iným subjektom, s výnimkou spoločností, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne zrealizovanie objednávky – jedná sa predovšetkým o zasielateľské služby.
Zaregistrovaný zákazník je povinný informovať spoločnosť o zmene svojich osobných údajov zaregistrovaných v databáze zákazníkov. V prípade, že zákazník oneskorene zabezpečí aktualizáciu osobných údajov, spoločnosť nepreberá zodpovednosť za škody vzniknuté oneskoreným oznámením alebo neoznámením zmeny osobných údajov.