Srdce a trsy z balónov zlatých a perleťových naplnených héliom